مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

 

 

آگهی دعوت برگزاری انتخابات الکترونیک

 

موسسه انجمن علمی زیست فناوری سلامت ایران با شماره ثبت 31850


به اطلاع کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی زیست فناوری سلامت ایران می رساند انتخابات این انجمن در روز یکشنبه مورخ 30/4/1398 از ساعت 00:15 تا ساعت 23:45 بصورت الکترونیک برگزار می گردد.
از کلیه اعضای محترم انجمن دعوت میشود جهت شرکت در انتخابات هیات مدیره و بازرس به سامانه www.iman.behdasht.gov.ir مراجعه نمایند. لازم بذکر است اعضای محترم از یک هفته قبل از تاریخ رسمی انتخابات وارد سامانه شده و از واجد شرکت بودن خود در این انتخابات اطمینان حاصل فرمایید و همچنین لطفا گذرواژه، پسورد خود را الزاما غیر از کدملی خود انتخاب و در حفظ و نگهداری آن جوانب احتیاط را رعایت فرمایید.
دستور جلسه:

  • انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس بصورت الکترونیک
هیات مدیره انجمن علمی زیست فناوری سلامت ایران