آیین نامه کارگروه ها

 

آيين­نامه تشكيل كارگروه­هاي انجمن زيست­ فناوري سلامت

مقدمه:

  • · به منظور مشارکت فعال پژوهشگران و محققین کشور در حوزه ­های مختلف زیست­ فناوری سلامت، تشکیل کارگروه­های تخصصی علمی در انجمن زیست­ فناوری سلامت ایران از جمله نيازهايي است که موجب تسهيل انجام امورو بهره­ وری بیشترمي­شود.

ماده1. تعاريف و کليات:

بند1:کارگروه عبارت است از مجموعه اعضايي که در قالب ضوابط اين آيين­نامه و در راستاي تحقق اهداف علمی انجمن زیست­ فناوری سلامت ایران در حوزه مشخص فعاليت مي­نمايند.

بند2: رئيس و دبيرکارگروه، رئيس هر کارگروه به يکي از اعضای هيات علمي گروه که در رای­گیری داخلی گروه انتخاب شده­اند، اطلاق مي­شود و دبير كارگروه نيز به انتخاب اعضا مي­تواند از بين هر يك از اعضاي كارگروه انتخاب شود.

بند3:اعضاي کارگروه،بر حسب تخصص و بنابرتاييد هيات مديره­ي انجمن به هر يک از اعضا گروه­هاي تخصصی عضو كارگروه گفته مي­شود.

بند4:شوراي علمی کارگروه­ها، شورايي است متشکل از روساي کارگروه­ها که وظیفه تعیین و تطبیق نهایی مصوبات داخلی کارگروه­ها را با اهداف انجمن زیست­ فناوری سلامت ایران به عهده دارند.

تبصره1. اهداف انجمن زیست ­فناوری سلامت ایران در 5 محور ذیل مشخص شده­اند که بر اساس شرایط و امکانات موجود در هر حوزه در سطح کشور، هر کارگروه رسیدن به این اهداف را در میان مدت و بلند مدت مشخص­ کرده و پس از تصویب در جلسات داخلی کارگروه­ها،توسط رئیس کارگروه به هيات مديره­ ي انجمن زیست­ فناوری سلامت ایران جهت تصویب نهایی ارائه می­گردد:

-                     ارتقا فعاليت­هاي سلامت مشترك منطقه­ اي با مشاركت در تحقيق و توسعه

-                     تسهيل ظرفيت­سازي بيوتكنولوژي از طريق اطلاع­ رساني جامع، ترغيب و برنامه ­هاي آموزشي

-                     اولويت بخشيدن به تحقيق و توسعه مرتبط با بيوتكنولوژي سلامت

-                     حمايت و پشتيباني از توليد فرآورده­هاي جديد و ويژه

- دست­يابي به استانداردهاي مشخص بين­ المللي بيوتكنولوژي سلامت

بند5:اسامي کارگروه­ها عبارت است از:

طراحی و ساخت روش­ها و کیت‌های تشخیصی

تشخیص مولکولی مکانیسم‌های بیماری‌زایی

طراحي آزمایش­ها و كاربرد آن در فرايندهاي زيستي

تولید و بهینه­ سازی مواد اولیه دارویی با کاربری روش­های نوین زیست­ فناوری

طراحی و بهینه­ سازی فرمولاسیون دارویی

فن­آوریDNA نوترکیب و دستکاری بیان ژن

مهندسی پروتئین نوترکیب در سیستم­های پروکاریوت و یوکاریوت

مهندسي متابوليك در توسعه سویه­ هاي صنعتي

مهندسي شیمی-زیست در بهینه­ سازی رآکتورهای زیستی

شيمي سبز در توسعه پايدار محصولات بیوتکنولوژی سلامت

طراحی، بهینه­ سازی و تولید داروهای نوترکیب (1. بیوانفورماتیک 2. مراحل فرادستی تولید،3.فرآیند­های فرودستی تولید)

طراحی، بهینه­ سازی و تولید واکسن­های نوترکیب (1. بیوانفورماتیک 2. مراحل فرادستی تولید،3.فرآیندهای فرودستی تولید)

طراحی، بهینه­سازی و تولید پادتن‌های تک‌دودمانی (منوکلونال) (1. مراحل فرادستی تولید،2.فرآیندهای فرودستی تولید)

طراحی، بهینه­سازی و تولید بیوپلیمرها

طراحی و ایجاد میکروارگانیسم‌های دست‌کاری شده برای کاربردهای خاص

بیوتکنولوژی سیستم­های میکروبی و توليد توده زيستي ميكروبي

فراهم آوردن تكنیك‌های جدید جهت ردیابی، ارزیابی، ذخیره، حفاظت و مدیریت محصولات غذاییتولید شده بر اساس روش­های بیوتکنولوژی

مهندسی ژنتیک و پروتئین گیاهان تولید­کننده محصولات بیوتکنولوژی سلامت

تصفیه زیستی آلودگی­ها و کاربردهای توده­های زیستی در افزایش پارامترهای سلامت زیست محیطی

تبدیلات زیستی در حوزه مولکول­های سلامت

تحقیقات علوم پایه در بیوتکنولوژی سلامت (ایمونوژنتیک و ایمنی شناسی سلولیمولکولی، ژنتیک پزشکی، ژنتیک مولکولی، زیست­شناسی سلولی و مولکولی، متابولیت­های میکروبی، فارماکوژنتیک، آنزیمولوژی)

طراحی و سنتز مولکول­های شبه دارو بر پایه روش­های نوین کموبیو­انفورماتیک

کشف دارو از منابع طبیعی بر پایه روش­های نوین کمو­بیوانفورماتیک

زيست­شناسي سامانه­ای در طراحی و تولید محصولات دارویی و تشخیصی

تبصره1:برگزاري همایش­های علمی­آموزشی هر کارگروه بر عهده همان کارگروه مي­باشد.

تبصره2:مسئوليت هر کارگروه شناسایی افراد محقق و پژوهشگر در ارتباط باموضوع کارگروه در سطح کشور و عضو­گیری به منظور استفاده علمی از ایده­ها و پیشنهادات آن­ها مي­باشد.

ماده2. شرح وظايف کارگروه­ها:

بند1: جلسات کارگروه­ها حداقل در هر سه ماهیکبار (و درصورت نياز و ضرورت،­جلسات بيش از ميزان تعيين­شده) تشکيل مي­گردد.

بند2: زمان و مکان تشکيل جلسات کارگروه­ها با توافق اعضا هر کارگروه خواهد بود.

بند3: صورتجلسات تنظيم و به دبیر­خانه انجمن جهت طرح در هيات مديره­ي انجمن زیست­ فناوری سلامت ایران ارائه گردد.

ماده3. هزينه­ هاي مالي:

بند1:به منظور تشويق اعضا فعال،موثر و کارآمد در هر یک از کارگروه­ها بر اساس تحقق اهداف انجمن و ایجاد همکاری­های علمی در سطح بین­المللی،ملی و منطقه­ ای جوایز و تسهیلاتی توسط رئیس انجمن زیست­فناوری سلامت ایران در نظر گرفته خواهد شد. در صورت عدم فعالیت موثر کارگروه­ها در پیشبرد اهداف انجمن تصمیم­گیری نهایی برای تغییرات در ساختار کارگروه به عهده هیات مدیره­ ي انجمن خواهد­بود.

بند2:کليه فعاليت­هاي علمی منطقه­اي انجمن زیست­ فناوری سلامت ایران با مسئوليت کارگروه تخصصی و باتاييد هيات مديره انجمن انجام خواهد­شد.

ماده4.نظارت بر عملکرد کارگروه­ها:

بند1:نظارت و ارزشيابي عملکرد و فعاليت­هاي کارگروه­ها بر عهده هیات مدیره­ ي انجمن زیست­ فناوری سلامت ایران مي­باشد.

بند2:معيار عملکرد فعاليت کارگروه­ها بر اساس نقش آن­ها در ارتقا سلامت با فعاليت­هاي علمی­ پژوهشی­آموزشی و تسهيل و توسعه ظرفيت­سازي زیست فناوری در حوزه سلامت می­باشد

اين آئين­نامه با يک مقدمه، 4 ماده، 12 بند و 3 تبصره در تاريخ 28/10/93 به تاييد هیات­ مدیره­ي انجمن زیست­ فناوری سلامت ایران رسيده ­است.