فراخوان انتخابات هیات مدیره انجمن علمی زیست فناوری سلامت ایران
بسمه تعالی
بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان عضویت در هیات مدیره انجمن علمی زیست فناوری سلامت ایران می رساند با توجه به برگزاری انتخابات هیات مدیره در تیر ماه سال جاری، و با توجه به آیین نامه جدید انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی، جهت ثبت نام به عنوان کاندیدای هیات مدیره حداکثر تا پایان وقت اداری 24 اردیبهشت ماه اسکن مدارک مورد نیاز ثبت نام (تقاضانامه رسمی، رئوس مهمترین سوابق علمی-اجرایی، برنامه پیشنهادی جهت مدیریت انجمن، تصویر کارت ملی، تصویر شناسنامه، تصویر آخرین مدرک تحصیلی، تصویر پرسنلی) را به پست الکترونیک انجمن healthbiotechnology@live.com  ارسال نمایند.
تذکر مهم: بر اساس تبصره 1 ماده 8 آیین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی، کمیته انتخابات انجمن تقاضاهای آن دسته از متقاضیانی را که مدارک مورد نیاز را بصورت کامل و یا در مهلت قانونی و معین ارسال ننموده اند، بررسی نخواهد کرد.
با احترام

کمیته انتخابات