سوال متداول
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

چه رشته یا مقاطع تحصیلی اجازه ثبت نام در انجمن را دارند؟

 

عضویت در انجمن زیست فناوری سلامت ایران به قرار زير مي باشد:

1- عضويت پيوسته- هيات موسس انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد به بالا در يكي از رشته هاي بيوتكنولوژي يا رشته هاي مرتبط باشند.

2- عضويت وابسته- افرادي كه داراي درجه كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي علوم پزشكي، علوم پايه و رشته هاي مرتبط و كليه افرادي كه داراي جايگاه صنعتي و تجاري مرتبط با زيست فناوري باشند.

3- عضويت افتخاري- شخصيت هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي، فرهنگي و اجتماعي آنان حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك هاي موثر و ارزنده اي نموده باشند مي توانند به عضويت افتخاري پذيرفته شوند.