مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
مراکز بیوتکنولوژی ایران

 

نام مرکز تلفن فکس سایت ایمیل
مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی اراک 086-34173502 086-34173526

goo.gl/uEZaG7

a.rahbari@arakmu.ac.ir
مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل اراک goo.gl/na5orT farazialiasjhar@yahoo.com
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اراک 086-33133193 086-3313393

http://arakmu.ac.ir/Portal/Home/?130378

IDRC@arakmu.ac.ir
مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اراک 086-34173630 086-34173630 goo.gl/qyXLce thyroidcenter@gmail.com
مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی ارومیه 044-32772023 http://fbsrc.umsu.ac.ir/ fbsrc@umsu.ac.ir
مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی ارومیه http://nrc.umsu.ac.ir/
مرکز تحقیقات سلولی مولکولی ارومیه goo.gl/FvgXMu
مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان 0311-463193 http://emrc.mui.ac.ir/
مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری اصفهان http://idrc.mui.ac.ir/
مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان 031-37922581 http://iprc.mui.ac.ir/ mostafav@pharm.mui.ac.ir
مرکز تحقیقات فیزیولوژی اصفهان 031-37929128 031-36692836 http://prc.mui.ac.ir/ aprc@mui.ac.ir
مرکز تحقیقات بیوانفورماتیک اصفهان http://birc.mui.ac.ir/ bir.mui@gmail.com
مرکز تحقیقات بیماری های ارثی کودکان اصفهان 031-37923929
http://pidrc.mui.ac.ir/ pidrc@mui.ac.ir
مرکز تحقیقات نقص ایمنی اکتسابی اصفهان 031-33385333 031-33373735 http://airc.mui.ac.ir/
مرکز تحقیقات مکمل های غذایی و پروبیوتیک 026-34584919 026-34530685 goo.gl/fGzk9T dspro@abzums.ac.ir
مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید http://akanlu.pasteur.ac.ir/
مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی پاستور 021-66954324 021-66954324 www.brc.ir biotechnology.r.c@gmail.com
مرکز تحقیقات میکروبیولوژی پاستور 021-64112823 http://fa.pasteur.ac.ir/Pages.aspx?Id=3336 d.siadat@gmail.com
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری خلیج فارس 0771-2541828 0771-2541828 http://pgtmrc.bpums.ac.ir/fa/index.aspx
مرکز تحقیقات تالاسمی و هموگلوبینوپاتی اهواز 061-33374325 061-33374328 goo.gl/XAXfbQ rct@ajums.ac.ir
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی اهواز 061-33368546 goo.gl/qiR3ga mprc@ajums.ac.ir
مرکز تحقیقات فیزیولوژی اهواز 061-33367543 061-33738381 goo.gl/NJYUJV
مرکز تحقیقات سلولی مولکولی اهواز 0611-3336380 goo.gl/nPWNUZ CMRC@ajums.ac.ir
مرکز تحقیقات نانو فناوری اهواز 061-33738378 061-33738381 goo.gl/UPmKuJ nanorc@ajums.ac.ir
مرکز تحقیقات سم شناسی اهواز 0611-3738381 goo.gl/rv3G8n TRC@ajums.ac.ir
مرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی اهواز 061-33738614 goo.gl/xCsEme etrc@ajums.ac.ir
مرکز تحقیقات علوم دارویی ، دریایی اهواز goo.gl/SWLhvd
مرکز تحقیقات سرطان 061-33362419 061-33362419 goo.gl/Z26yPw crcajums@yahoo.com
مرکز تحقیقات تغذیه و بیماری های متابولیک اهواز 061-33738253 061-33738253 goo.gl/zsHDBZ NRC@ajums.ac.ir
مرکز تحقیقات باروری و ناباروری و سلامت جنین 061-22161504 goo.gl/c6PMeu firpc@ajums.ac.ir
مرکز تحقیقات هیپرلپیدمی اهواز 061-33738253 061-33738253 goo.gl/qUQhA7
مرکزتحقیقات بیماریهای عفونی وگرمسیری اهواز 0611-37383921 061-33738392 goo.gl/YHwRFG
مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی اطفال ایران 021-66516049 021-66516049 http://cpidir.iums.ac.ir/ cpidir@gmail.com
مرکز تحقیقات فیزیولوژی ایران 021-88622709 http://phrc.iums.ac.ir/
مرکز تحقیقات آسیب شناسی سرطان ایران 021-86703209 021-88622608 http://oprc.iums.ac.ir/
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی ایران 021-86704720 021-88622578 http://cmrc.iums.ac.ir/
مرکز تحقیقات علوم دارویی ایران 021-88622523 http://rdrc.iums.ac.ir/ Rdrc.contact@iums.ac.ir
مرکز تحقیقات ایمونولوژی ایران 021-86703238 021-86703238 http://irc.iums.ac.ir/ Imresearch.center@gmail.com
مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی 021-64352398 021-66554063 http://arrc.iums.ac.ir/ amrrc@iums.ac.ir
مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی 021-86703307
مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم 021-88945247 021-88945173 goo.gl/wmNrK7 iem@iums.ac.ir
میکروب شناسی بالینی ایلام 084-32227101 http://cmrc.medilam.ac.ir/ cmrc@medilam.ac.ir
مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی ایلام 084-32223081 http://bmprc.medilam.ac.ir/ bmprc@medilam.ac.ir
مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی مازندران 011-33543614 011-33543614 http://mcbrc.mazums.ac.ir/ mcbrc.mazums@gmail.com
مرکز تحقیقات تالاسمی مازندران 011-33347873 http://rc-talasemi.mazums.ac.ir/ mekowsarian@gmail.com
مرکز تحقیقات ژنتیک ایمنی مازندران 011-33543827 011-33543827 http://irc.mazums.ac.ir/ IRC@Mazum.ac.ir
مرکز تحقیقات سرطان دستگاه گوارش مازندران 011-33374977 011-33374977 http://gicrc.mazums.ac.ir/ cancer@mazums.ac.ir
مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل مازندران 011-33244893 011-33244893 http://rc-sonnati.mazums.ac.ir/ tcmrc.mazums@gmail.com
مرکز تحقیقات علوم دارویی مازندران 011-33543238 011-33543238 http://rc-drug.mazums.ac.ir/ abekhradnia@mazums.ac.ir
مرکز تحقیقات قارچ های تهاجمی مازندران 011-33543781 http://ifrc.mazums.ac.ir/ IFRC1391@yahoo.com
مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی مازندران 011-42316319 http://arrc.mazums.ac.ir/ arrc@mazums.ac.ir
مرکز تحقیقات سلامت فراورده های گياهي و دامي مازندران 011-33044489 011-33044502 http://plantlivestprod.mazums.ac.ir/ plpmail94@gmail.com
مرکز تحقیقات عفونی با گرایش عفونت های بیمارستانی مازندران 011-333422334 011-33344506 http://arnirc.mazums.ac.ir/ arnirc.mazums@gmail.com
موسسه تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی مازندران 011-33543779 http://iear.mazums.ac.ir/ iear@mazums.ac.ir
مرکز تحقيقات عفوني بابل http://idrc.mubabol.ac.ir/Default.asp?CP=612
مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر کودکان بابل 011-33246963 pediatrics_amirkola@yahoo.com
مرکز تحقیقات بیماری های منتقله بوسیله ناقلین خراسان شمالی 058-33152003 058-33152003 http://nkums.ac.ir/index.aspx?Catid=16 nkhzrc@gmail.com
مرکز تحقیقات ایمنی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی خراسان شمالی 058-32240524 058-32247281 goo.gl/PkQw6s
مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی بقیت الله goo.gl/pJAQSY
مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی بقیت الله goo.gl/ZD2beH abrcl@bmsu.ac.ir
مرکز تحقیقات ویروس شناسی کاربردی بقیت الله 021-82482495 021-82482494 goo.gl/tgBNQo Virology@bmsu.ac.ir
مرکز تحقیقات بهداشت و تغذیه بقیت الله 021-8860062 021-8860062 goo.gl/VCE9Tb
مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی بقیت الله goo.gl/avmiAt
مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس goo.gl/BVosCH inabim@yahoo.com
مرکز تحقیقات زيست فناوري دريائي خليج فارس 077-33328724 077-33328724 goo.gl/kPa9t1 persian.gulf.mbrc@gmail.com
مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی خراسان جنوبی http://bidcenter.bums.ac.ir/ Dr.m.ziaee@gmail.com
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی خراسان جنوبی http://cmrc.bums.ac.ir/ reyhaneh.houshyar@gmail.com
مركز تحقيقات غدد درون‌ريز و متابوليسم پژوهشگاه غدد 021-88220037 021-88220052 goo.gl/ZsVU5z emrc@tums.ac.ir
مرکز تحقیقات ریز فناوری دارویی تبریز 041-33367914 041-33367929 http://nano.tbzmed.ac.ir/ nano@tbzmed.ac.ir
مرکز تحقیقات علوم تغذیه تبریز 041-33352292 041-33363430 http://nut-rc.tbzmed.ac.ir/ nut-rc@tbzmed.ac.ir
مرکز تحقیقات آنالیز دارویی تبریز goo.gl/DYSEob info@darc.tbzmed.ac.ir
مرکز تحقیقات ایمنی غذا و دارو تبریز info@fda.tbzmed.ac.ir
مرکز تحقیقات زیست فناوری تبریز 041-33364038 041-33379420 http://biotechnology.tbzmed.ac.ir/ brc.info@tbzmed.ac.ir
مرکز تحقیقات هماتولوژی وانکولوژی تبریز 041-33343626 041-33343844 http://horc.tbzmed.ac.ir/ horc.tums@gmail.com
مرکز تحقیقات ایمونولوژی تبریز http://pirc-en.tbzmed.ac.ir/
مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی تبریز http://scrc.tbzmed.ac.ir/ info@scrc.tbzmed.ac.ir
مرکز تحقیقات بیماریهای بافت همبند 041-33369331 http://ctrc.tbzmed.ac.ir/ connectivetrc@gmail.com
مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریوی تبریز 041-33378093 041-33378093 http://tlrc.tbzmed.ac.ir/
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری تبریز 041-35428595 041-35428595 http://rcid.tbzmed.ac.ir/ tropical.research.tbzmed@gmail.com
مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی تبریز 041-33373446 http://merc.tbzmed.ac.ir/ merc@tbzmed.ac.ir
مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی تهران 021-66907415 021-66907415 http://iaari.tums.ac.ir/
مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام 021-88897222 021-88963804 http://crtsdl.tums.ac.ir/ crtsdl-head@tums.ac.ir
پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد تهران 021-82415400 http://www.ddri.ir/ info@ddri.ir
مرکز تحقیقات هماتولوژي ، انکولوژي تهران 021-88224140 http://horcsct.tums.ac.ir/ horcbmt@tums.ac.ir
مرکز تحقیقات علوم دارویی تهران 021-66482704 021-66482704 http://psrc.tums.ac.ir/ psrc@tums.ac.ir
بانك فراورده هاي پيوندي تهران 021-66581520 021-66931818 http://itb.tums.ac.ir/ itb-info@sina.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات بیولوژی سرطان تهران 021-66940021 http://cmrc.tums.ac.ir/ cmrc.tums.ac.ir@gmail.com
مركز تحقیقات مادر،جنین و نوزاد تهران 021-61192357 021-66591315 http://mfnhrc.tums.ac.ir/Root mfnhrc@yahoo.com
مرکز تحقیقات ایمونولوژی مولکولی تهران 021-66576572 http://mirc.tums.ac.ir/ mirc.tums@gmail.com
مرکز تحقیقات تجویز ومصرف منطقی دارو تهران 021-88814157 021-88814157 http://rcrud.tums.ac.ir/ rcrud@tums.ac.ir
مرکز تحقیقات نقص ایمنی در کودکان تهران 021-66428998 http://rcid.tums.ac.ir/ info@rcid.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات بیوشیمی بالینی شهرکرد 0381-3346692 0381-3330709 http://brc.skums.ac.ir/
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی شهرکرد 0381-3331471 038-33330709 http://cmrc.skums.ac.ir/ mchalesh@yahoo.com
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی شهرکرد 038-33346692 038-33330709 http://medplant.skums.ac.ir/ medicalplants1386@gmail.com
مرکز تحقیقات پزشکی ملکولی رفسنجان 034-31315203 goo.gl/Z3hQai ghassanshahi@gmail.com
مرکز تحقیقات فیزیولوژی و فارماکولوژی رفسنجان goo.gl/qfV19j
مرکز تحقیقات ایمونولوژی بیماری‌های عفونی رفسنجان 034-31315031 goo.gl/RFZKhY IIDRC@rums.ac.ir
مرکز تحقیقات سلامت پسته 034-31135203 034-31315003 goo.gl/dEiust Falahati7777@yahoo.com
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی زابل 0542-2251790 0542-2251791 goo.gl/UvysM2 AH.miri@chmail.ir
مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری زاهدان 054-33229792 054-33229792 goo.gl/s9X7UK tropical_medicine@zaums.ac.ir
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی زاهدان 054-33281260 goo.gl/8VshWE sasalimi@yahoo.com
مرکز تحقیقات ژنتیک در بیماریهای غیر واگیر 054-33295791 goo.gl/a9UbFR taheri@zaums.ac.ir
مرکز ایمونولوژی بالینی زاهدان 054-33295775 054-33295771 goo.gl/ggwe24
مرکز تحقیقات ژن درمانی زنجان goo.gl/vqScN8
مرکز تحقیقات نانو فناوری داروئی زنجان 024-33473635 024-33469891 goo.gl/wrBQG4 zpnrc@zums.ac.ir
مرکز تحقیقات زیست فناوری دارویی زنجان 024-33473635 024-33469891 http://zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=117 zpbrc@zums.ac.ir
مرکز تحقیقات داروشناسی کاربردی زنجان 024-33473635 http://zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=139 jamal_hossini@yahoo.com
مرکز تحقیقات پزشکی قانونی 021-77537749 http://lmrc.ir/ info@lmrc.ir
مرکز تحقیقات لیشمانیوز سبزوار 051-44446070 goo.gl/VH1iFr Leishmaniasis@medsab.ac.ir
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی سبزوار 051-44446070 goo.gl/kXJYvy Cmrc.medsab@yahoo.com
مرکز تحقیقات فیزیولوژی سمنان 023-33654207 http://sprc.semums.ac.ir/ SPRC@yahoo.com
مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی سیستم عصبی سمنان http://nssrc.semums.ac.ir/
مرکز تحقیقات سرطان goo.gl/atvAWm
مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ های ایمنی شاهد 021-66495232 021-66498482 http://shahed.ac.ir/irrc/SitePages/Home.aspx
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی شاهد 021-51214092 021-51214091 http://shahed.ac.ir/mgd/Pages/Home.aspx Mprc@shahed.ac.ir
مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی شاهد 021-66464320 021-66464322 http://shahed.ac.ir/tmrc/SitePages/Home.aspx itmrc@shahed.ac.ir
مرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولی شاهد 021-66495278 021-66498482 http://shahed.ac.ir/mmrc/SitePages/Home.aspx MMRC@Shahed.ac.ir
مرکز تحقیقات علوم پایه و مولکولار اپیدمیولوژی بیماری های دستگاه گوارش شهید بهشتی 021-22432526 http://gldrc.sbmu.ac.ir/?fkeyid=&siteid=136&pageid=43087
مرکز تحقیقات فناوری پروتئین شهید بهشتی 021-29905001 021-22434500 https://www.sbu.ac.ir/ResCtr/PRC/Pages/default.aspx O_ranaei@sbu.ac.ir
مرکز تحقیقات بیماریهای خونی مادرزادی کودکان شهید بهشتی 021-22265488 http://sbmu.ac.ir/?siteid=335 pchd1391@gmail.com
مركز تحقيقات پاتولوژي اطفال شهید بهشتی 021-26414900 http://pprc.sbmu.ac.ir/ res.pprc@gmail.com
مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی دستگاه ادراری -تناسلی شهید بهشتی 021-22731991 http://sbmu.ac.ir/?siteid=447&pageid=25165 davood_omrani@sbmu.ac.ir
مرکز تحقیقات مهندسی بافت چشم شهید بهشتی 021-22591616 021-22590607 http://www.orcir.org/tab-267/index.aspx Info@orcir.org
مرکز تحقیقات نوروبیولوژی شهید بهشتی 021-22429768 021-22432047 http://sbmu.ac.ir/?siteid=428 nbrc@sbmu.ac.ir
مرکز تحقیقات غدد درون ریز شهید بهشتی 021-22432470 021-22402463 goo.gl/2ynvz8 Amouzegar@endocrine.ac.ir
مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی شهید بهشتی http://fbsrc.umsu.ac.ir/ wwzarrin@yahoo.com
مرکز تحقیقات بیماری های منتقله از راه آب و غذا شهید بهشتی 021-22432518 http://gldrc.sbmu.ac.ir/?fkeyid=&siteid=136&pageid=43740
مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت شهید بهشتی 021-22439847 http://mnte.sbmu.ac.ir/ anomed@sbmu.ac.ir
مرکز تحقیقات ژنومیک شهید بهشتی 021-22439959 021-22439961 http://grc.sbmu.ac.ir/ grc@sbmu.ac.ir
مرکز تحقیقات فیتوشیمی شهید بهشتی 021-88200124 http://pcrc.sbmu.ac.ir/ majid_ayatollahi@yahoo.com
مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی 021-22748001 021-22748002 https://crc.sbmu.ac.ir/ crc@sbmu.ac.ir
مرکز تحقیقات بيولوژي سلولي و مولکولي شهید بهشتی 021-22439957 021-22439956 http://cmbrc.sbmu.ac.ir/ cmbrc@sbmu.ac.ir
پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی شهید بهشتی 021-22431783 021-22431783 https://sbu.ac.ir/Res/MPDRI/Pages/default.aspx
مرکز تحقیقات علوم دارویی شهید بهشتی 021-88209627 021-88209627 https://phsrc.sbmu.ac.ir/ Pr_Pharma@sbmu.ac.ir
مرکز تحقیقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري شهید بهشتی 021-22439963 021-22439964 https://idtmrc.sbmu.ac.ir/ idtmrc@sbmu.ac.ir
مرکز تحقیقات عفوني اطفال شهید بهشتی 021-22228292 021-22226941 http://pirc.sbmu.ac.ir/ Info@pirc.ir
مركز تحقيقات مایکوباکتریولوژی شهید بهشتی 021-27122259 021-26109505 http://sbmu.ac.ir/?siteid=336
مرکز تحقیقات پروتئومیکس شهید بهشتی 021-22714248 https://prc.sbmu.ac.ir/
مرکز تحقیقات ویروس شناسی پزشکی شهید بهشتی 021-27122593 021-26106005 http://vrc.sbmu.ac.ir/ VRC-NRITLD@SBMU.AC.IR
مرکز تحقیقات سل بالینی شهید بهشتی 021-27122036 021-26109590 http://cterc.sbmu.ac.ir/ clinicaltbandepi@gmail.com
مرکز تحقیقات  لیشمانیوز پوستی شیراز 071-32125592 071-32319049 http://mdrc.sums.ac.ir
مركز تحقيقات بیماری های مادر و جنین شیراز 071-36128257 http://perinatalrc.sums.ac.ir/fa/index.html Hafez_perina@sums.ac.ir
مرکز تحقیقات فرآوری گیاهان دارویی شیراز 071-38773205 071-38773205 http://medplants.sums.ac.ir/fa/index.html psrc@sums.ac.ir
مرکز تحقیقات نانو فناوری در دارو رسانی شیراز 071-32424128 http://nanodds.sums.ac.ir/fa/index.html amtamadon@sums.ac.ir
مرکز تحقیقات تغذیه شیراز 071-36122206 071-36281638 http://nfsrc.sums.ac.ir/fa nfsrc.sums.ac.ir@gmail.com
مركز تحقيقات ميكروب شناسی بالينی شیراز 071-36474296 http://alborzicmrc.sums.ac.ir/fa/about_us/introduction.html
مرکز تحقیقات مطالعات سرطان  شناسي شیراز 071-32303687 071-32304952 http://icr.sums.ac.ir/en/index.html icr@sums.ac.ir
مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی شیراز 071-32303872 071-32332225 http://mncrc.sums.ac.ir/fa/index.html mncrc@sums.ac.ir
مرکز تحقیقات هماتولوژي شیراز 071-36122263 071-36281563 http://hematology.sums.ac.ir/fa/about_us/introduction.html
مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم شیراز 071-36281569 071-36281569 http://nhemrc.sums.ac.ir/fa/index.html hormone@sums.ac.ir
مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنی شیراز 0711-2357181 0711-2357181 http://adrc.sums.ac.ir/fa/ adrc@sums.ac.ir
مرکز تحقیقات علوم دارویی شیراز 071-32426729 http://psrc.sums.ac.ir/fa/index.html psrc@sums.ac.ir
مرکز تحقیقات پايه در بيماريهاي عفوني شیراز 071-32304982 http://cobrid.sums.ac.ir/fa/index.html cobrid@sums.ac.ir
مرکز تحقیقات ایدز شیراز 071-37386272 071-37386272 http://sharc.sums.ac.ir/fa/index.html
مرکز تحقیقات  فناوري سلولهای بنیادی شیراز 071-36281638 071-36281638 http://sctrc.sums.ac.ir/fa/index.html ssci@sums.ac.ir
مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی شیراز 071-32270301 071-32270301 http://laboratoryrc.sums.ac.ir/fa/index.html dlstrc@sums.ac.ir
مرکز تحقیقات بيماريهاي متابوليك قزوین 028-33360084 028-33360084 http://qmdr.qums.ac.ir/Portal/Home/ mdrc46@yahoo.com
مرکز تحقیقات سلولي و مولکولي قزوین 028-33336001 http://camr.qums.ac.ir/Portal/Home/ CMRC@QUMS.AC.IR
مرکز رشد زیست فناوری پزشکی قزوین 028-33364517 028-33364516 http://bmti.qums.ac.ir/Portal/Home/ BMTI@qums.ac.ir
مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاشان 031-55621157 031-55621157 http://research.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=259 research@kaums.ac.ir
مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه کاشان 031-55540021 031-55620608 http://research.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=399 RCBNMD@Kaums.ac.ir
مرکز تحقیقات تولید سلول های جنسی کاشان 031-55621158 031-5621158 http://research.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=522
مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت کاشان 031-55548883 http://him.kaums.ac.ir/ HIMRC@kaums.ac.ir
مرکز تحقیقات بهداشت محیط کردستان 087-3361817 087-33625131 http://muk.ac.ir/Muk/Research_Centers/Environmental_Health.aspx mukeh.rc@muk.ac.ir
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی کردستان http://muk.ac.ir/Muk/Research_Centers/Cellular_and_Molecular.aspx cmrc.muk@gmail.com
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری کرمان 034-32112794 http://idtrc.kmu.ac.ir/Default2.aspx?Id=5627
مرکز تحقیقات فیزیولوژی کرمان 034-32264071 034-32264097 http://kprc.kmu.ac.ir/ kprc@kmu.ac.ir
مرکز تحقیقات لیشمانیوز کرمان 034-33257316 034-33257543 http://leishmaniasis2.kmu.ac.ir/Default9.aspx?Id=9131 leishmaniasis@kmu.ac.ir
مرکز تحقیقات فارماسیوتیکس کرمان 034-33257316 034-31325215 http://prc.kmu.ac.ir/Default5.aspx?Id=9773
مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی کرمان 034-31325318 034-31325318 http://htmrc.kmu.ac.ir Htmr.center@gmail.com
مرکز پژوهش و کاربرد سلول های بنیادی کرمان http://stemcell.kmu.ac.ir/Default9.aspx?Id=10410
مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی کرمانشاه 0831-4276471 0831-4276471 http://mbrc.ac.ir/fa info@mbrc.ac.ir
مرکز تحقیقات داروسازی نانو 0831-4276489 0831-4276489 http://nanomed.kums.ac.ir/
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی گلستان http://goums.ac.ir/index.php?sid=25&slc_lang=fa infectiousDRC@gmail.com
مرکز تحقیقات سلولی ملکولی گلستان 017-32430353 https://goums.ac.ir/index.php?sid=24&slc_lang=fa
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی گیلان 013-33690006 013-33690007 http://www.gums.ac.ir/cmrc cmrc@gums.ac.ir
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی گیلان 013-33486470 013-33486475 http://www.gums.ac.ir/herbalmed pharmacy@gums.ac.ir
مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه لرستان 066-16200147 http://nhrc.lums.ac.ir/ msmardani@yahoo.com
مرکز تحقیقات هپاتیت لرستان 066-33239943 http://hrc.lums.ac.ir/ lums.hrc@gmail.com
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی لرستان 0661-33204005 http://herbs.lums.ac.ir/
مرکز تحقیقات دارویی مشهد 0511-7112470 http://www.mums.ac.ir/prc prc@mums.ac.ir
مرکز تحقیقات ایمونولوژی مشهد 0511-7112596 http://www.mums.ac.ir/immunology IRC@mums.ac.ir
مرکز تحقیقات بيوتکنولوژي مشهد 0511-7112420 051-38828567 http://www.mums.ac.ir/biotechnology Biotechrc@mums.ac.ir
مرکز تحقیقات فارماکولوژي گیاهان داروئی مشهد 051-38828566 0511-7112596 http://www.mums.ac.ir/prmp shafieer@mums.ac.ir
مرکز تحقیقات نانوفناوری مشهد 0511-7112472 051-37112596 http://nanomed.mums.ac.ir/index.php nano@mums.ac.ir
مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی مشهد 051-34112611 0511-7112596 http://www.mums.ac.ir/microbiology MVRC@mums.ac.ir
مرکز تحقیقات ایمنی بیمار مشهد http://www.mums.ac.ir/rsc-qualitysafety
مرکز تحقیقات سرطان مشهد 0511-8461518 0511-8461518 http://www.mums.ac.ir/cancer HomaeeF@mums.ac.ir
مرکز تحقیقات پاتولوژی مولکولی سرطان مشهد 0511-8012438 0511-8430493 http://www.mums.ac.ir/rsc-cmp cmp.rc@mums.ac.ir
مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی مشهد 0511-7112343 http://www.mums.ac.ir/rsc-medgenetics abbaszadeganmr@mums.ac.ir
موسسه ملی تحقیقات حقوق سلامت 021-88991102 http://nihr.tums.ac.ir/ info@nihr.tums.ac.ir
مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی 021-66938037 http://nimad.ac.ir/ NIMAD@RESEARCH.AC.IR‎
مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی خلیج فارس 076-33354939 http://mmrc.resv.hums.ac.ir/ MMRC@hums.ac.ir
مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی هرمزگان 076-33378593 http://rcfch.resv.hums.ac.ir/ rcfch1392@gmail.com
مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی همدان 081-38380262 http://rcmm.umsha.ac.ir/ saadat.kimia@yahoo.com
مرکز تحقیقات سلامت تغذیه همدان http://nhrc.umsha.ac.ir/ nhrc@umsha.ac.ir
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و فراورده های طبیعی همدان 081-38381590 081-38381591 http://mpnprc.umsha.ac.ir/ mpnprc@umsha.ac.ir
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی یاسوج http://cmrc.yums.ac.ir/
مرکز تحقیقات بیولوژی سلولهای بنیادی یزد 035-38247085 035-35382481 http://ssu.ac.ir/cms/index.php?id=4398
مرکز تحقیقات خون و انکولوژی یزد 035-38229104 035-38229104 http://ijpho.ssu.ac.ir/find.php?item=1.57.21.fa
مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا یزد 035-31492265 035-38209119 http://ssu.ac.ir/cms/index.php?id=8017 rcfhs.ssu@gmail.com